Tag Archives : vegyész

May Nóra


Munkahely:  MTA TTK, Műszercentrum, Kémiai Krisztallográfia Kutatólaboratórium Végzettség: vegyész, PhD Kutatási téma: Biológiailag aktív szerves vegyületek és fémkomplexeik szerkezetét határozom meg nagyműszeres szerkezetvizsgáló módszerekkel. Ezeket az anyagokat széles körben alkalmazzák a klinikai gyakorlatban gyógyszerként, kontraszt anyagként, vagy fémkelátorként. Az ilyen anyagok szerkezetvizsgálata alapvetően fontos a szerkezet és a biológiai hatás közötti összefüggések megértésében. Az egykristály röntgendiffrakció módszerével a molekulák és…

Torma Viktória


Munkahely:  Házikence Tanoda vezetője Végzettség: vegyész, PhD Kutatási téma: A 2010 óta létező Házikence Tanoda kozmetikum-készítést tanít minden arra érdeklődőnek. Tanfolyamaink vannak egészen kezdőktől professzionális szintű kozmetikum-készítőknek. Professzionális kémiai és kolloidikai háttérrel oktatjuk diákjainkat egy olyan fejlődő tudományterület mindennapi alkamazására, amelyet a világon az egyik legdinamikusabban fejlődő kémiai területek között tartanak számon. Zenei érdeklődés: Gyermekkoromban zeneiskolába jártam, ott tanultam furulyázni.…

Románszki Loránd


Kutatási terület:önszerveződő, Langmuir–Blodgett és egyéb nanorétegek, mikrobiológiai korrózió, biolerakódás, nedvesedés, peremszög, bioszenzorok Zenei és egyéb érdeklődés: Gitár és furulyák mellett van otthon szaxofon, klarinét, asztúriai duda, liuqin, lant, és volt már egy párhetes, szívmelengető kapcsolatom basszus dulciánnal is.

May Zoltán


Munkahely: MTA TTK, Anyag- és Környezetkémiai Intézet (AKI), Plazmakémiai Kutatócsoport Végzettség: vegyész, PhD Kutatási téma: Nagyműszeres szervetlen analitikai módszerekkel foglalkozom, ezen belül is az induktív csatolású plazma optikai és tömegdetektálású atomemissziós spektroszkópiával (ICP-OES és ICP-MS), valamint röntgenfluoreszcens spektrometriával (XRF). Csoportunkban működik egy modern, számítógép vezérelt, függő higanycsepp elektródos polarográf is, amivel igen nagy érzékenységű mennyiségi (kvantitatív) mérések végezhetők el. Az XRF…

Szakács Zoltán


Munkahely:  Richter Gedeon Nyrt. Végzettség: vegyész Kutatási téma: Analitikusként dolgozom a Richter Gedeon Nyrt-ben: gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerjelölt vegyületek, valamint szennyezőik, bomlástermékeik és köztitermékeik szerkezetét határozom meg mágneses magrezonancia (NMR)spektroszkópiával. Zenei érdeklődés: Hatéves koromban kezdtem zongorázni. Egy ideig a zene volt a mindenem, kamaszkoromban zenei pályára készültem. Végül természettudományos hivatást választottam, de legfontosabb hobbim a klasszikus zene maradt. Minden korszak műveit…

Szigyártó Imola Csilla


Kutatási terület: Kutatásaink célja nanoméretű rendszerek orvosi alkalmazásra való szintézise, és jellemzése az atomi skálától a mikrométeres tartományig. Zenei és egyéb érdeklődés: Kedvenc hobbim a kertészkedés a saját kis veteményeskertemben.