Tag Archives : kórusvezető

May Zoltán


Munkahely: MTA TTK, Anyag- és Környezetkémiai Intézet (AKI), Plazmakémiai Kutatócsoport Végzettség: vegyész, PhD Kutatási téma: Nagyműszeres szervetlen analitikai módszerekkel foglalkozom, ezen belül is az induktív csatolású plazma optikai és tömegdetektálású atomemissziós spektroszkópiával (ICP-OES és ICP-MS), valamint röntgenfluoreszcens spektrometriával (XRF). Csoportunkban működik egy modern, számítógép vezérelt, függő higanycsepp elektródos polarográf is, amivel igen nagy érzékenységű mennyiségi (kvantitatív) mérések végezhetők el. Az XRF…