Browsing Category : KÓRUSTAG

Kolacsek Orsolya


Munkahely: MTA-TTK Enzimológiai Intézet, Biomembrán kutatócsoport Végzettség: biomérnök Kutatási téma: Genetikával foglalkozom, jelenleg transzpozonokkal. PhD témámban a tulajdonságaikat vizsgálom, eddig főleg a génbeviteli felhasználás szempontjából. Újabb kutatási irányom a domesztikáció jelensége, a humán genom egyes elemeire fókuszálunk. Zenei érdeklődés: Gyerekkorom óta énekelek, kórusokban, néptáncegyüttesben, színdarabban. A zenében eléggé „mindenevő” vagyok, de a szakrális témájú zene áll a szívemhez leginkább közel. Tíz éve veszek órákat…

May Nóra


Munkahely:  MTA TTK, Műszercentrum, Kémiai Krisztallográfia Kutatólaboratórium Végzettség: vegyész, PhD Kutatási téma: Biológiailag aktív szerves vegyületek és fémkomplexeik szerkezetét határozom meg nagyműszeres szerkezetvizsgáló módszerekkel. Ezeket az anyagokat széles körben alkalmazzák a klinikai gyakorlatban gyógyszerként, kontraszt anyagként, vagy fémkelátorként. Az ilyen anyagok szerkezetvizsgálata alapvetően fontos a szerkezet és a biológiai hatás közötti összefüggések megértésében. Az egykristály röntgendiffrakció módszerével a molekulák és…

Pappné Borsos Éva


Kutatási terület: Technikusként heterociklusos vegyületek szintézisében és reakciómechanizmusuk vizsgálatában vettem részt. Zenei és egyéb érdeklődés: Hangszer: zongora (kicsit furulya). Hobbi: család, kórus, torna. Kedvenc zene: minden ami jó!!

May Zoltán


Munkahely: MTA TTK, Anyag- és Környezetkémiai Intézet (AKI), Plazmakémiai Kutatócsoport Végzettség: vegyész, PhD Kutatási téma: Nagyműszeres szervetlen analitikai módszerekkel foglalkozom, ezen belül is az induktív csatolású plazma optikai és tömegdetektálású atomemissziós spektroszkópiával (ICP-OES és ICP-MS), valamint röntgenfluoreszcens spektrometriával (XRF). Csoportunkban működik egy modern, számítógép vezérelt, függő higanycsepp elektródos polarográf is, amivel igen nagy érzékenységű mennyiségi (kvantitatív) mérések végezhetők el. Az XRF…

Szakács Zoltán


Munkahely:  Richter Gedeon Nyrt. Végzettség: vegyész Kutatási téma: Analitikusként dolgozom a Richter Gedeon Nyrt-ben: gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerjelölt vegyületek, valamint szennyezőik, bomlástermékeik és köztitermékeik szerkezetét határozom meg mágneses magrezonancia (NMR)spektroszkópiával. Zenei érdeklődés: Hatéves koromban kezdtem zongorázni. Egy ideig a zene volt a mindenem, kamaszkoromban zenei pályára készültem. Végül természettudományos hivatást választottam, de legfontosabb hobbim a klasszikus zene maradt. Minden korszak műveit…

Szigyártó Imola Csilla


Kutatási terület: Kutatásaink célja nanoméretű rendszerek orvosi alkalmazásra való szintézise, és jellemzése az atomi skálától a mikrométeres tartományig. Zenei és egyéb érdeklődés: Kedvenc hobbim a kertészkedés a saját kis veteményeskertemben.