May Zoltán

Munkahely: MTA TTK, Anyag- és Környezetkémiai Intézet (AKI), Plazmakémiai Kutatócsoport

Végzettség: vegyész, PhD

Kutatási téma: Nagyműszeres szervetlen analitikai módszerekkel foglalkozom, ezen belül is az induktív csatolású plazma optikai és tömegdetektálású atomemissziós spektroszkópiával (ICP-OES és ICP-MS), valamint röntgenfluoreszcens spektrometriával (XRF). Csoportunkban működik egy modern, számítógép vezérelt, függő higanycsepp elektródos polarográf is, amivel igen nagy érzékenységű mennyiségi (kvantitatív) mérések végezhetők el. Az XRF mérési technika lehetővé teszi a roncsolásmentes elemanalitikai méréseket, aminek köszönhetően bekapcsolódhattam archeometriai kutatásokba, ahol régészeti anyagokat (kerámiák, üvegek, mázak, pigmentek, fémek, ötvözetek) tudunk elemezni kémiai összetétel szempontjából. Ezen kémiai információk birtokában meg tudunk válaszolni olyan kérdéseket, hogy miből és hogyan készülhetett a vizsgált tárgy, honnan vették az alapanyagokat (proveniencia, azaz eredet kérdése, kerámiáknál pl. az agyagbánya, fémeknél az adott fémérc lelőhelyének holléte), milyen kereskedelmi útvonalakon terjedhetett el az adott technológia az idők során, mi volt maga a készítéstechnika, technológia. Az archeometria területéhez tartozik a festmények festékanyagának vizsgálata is (pigment analízis), ami hatékony eszköz lehet az eredetiség vizsgálatban.

Zenei érdeklődés: Az éneklés mindig is jelen volt az életemben, amióta csak emlékszem, mindig énekeltem, dúdoltam az éppen hallott, hallgatott zenékre, azokkal együtt, illetve sokszor csak magamban. Az egyetem első éveiben kapcsolódtam be intenzíven a kóruséneklésbe, amikor is beléptem 1997-ben az akkor újjáalakuló Erkel Ferenc Vegyeskarba, aminek jelenleg is tagja vagyok. Ekkor kezdtem el klasszikus gitárt tanulni, majd pár évig jártam tanárhoz, ahol a „könnyű” műfajjal foglalkoztunk (rock, pop, jazz, blues). A 2000-es évek elején kapcsolódtam a Budapesti Akadémiai Kórustársasághoz is és ekkor érlelődött meg az igény bennem, hogy tovább fejlesszem az énektudásomat, azaz elkezdjek énektanárhoz járni egyéni hangképzésre. Ekkor iratkoztam be kémiai PhD tanulmányaim mellett a Molnár Antal Zeneiskola magánének szakára Bojtor Katalin énektanárnőhöz. Itt négy éves képzést kaptam, ami alatt több kamarakórus formációban is alkalmam volt énekelni. Az iskola után magánórákat vettem Misura Zsuzsánál és Hercz Péternél. 2007 – 2009 között tagja voltam a Vashegyi György által vezetett Purcell Kórusnak, majd 2009-ben csatlakoztam a Discantus Énekegyütteshez, aminek azóta is tagja vagyok.

Egyéb szabadidős tevékenységek: Maradék szabadidőmben (ami nem énekléssel telik) szeretek olvasni, gitározni, bűvészkedni.